Tuesday, May 22, 2012

ติดต่อ / ชำระสินค้า

ขั้นตอนการชำระสินค้า

วิธีการสังซื้อ
      1. สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง E-Mail : welovelb18@gmail.com 
      2. ส่ง SMS หรือ โทรมา ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่  Tel: 082 683 9338 

โดยแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า 
          -  ชื่อ - ที่อยู่ สำหรับให้จัดส่งสินค้าให้
          -  เบอร์โทรสำหรับให้ welovelbshop เพื่อในกรณีฉุกเฉินให้เราติดต่อกลับ
          -  เมื่อได้รับ E-Mail ตอบกลับ เพือยืนยันการซื้อสินค้า และจำนวนเงิน
          -  หลังจากได้รับการยืนยัน ท่านสามารถโอนเงินให้กับทางเราได้เลย

วิธีการจัดส่งสินค้า
     การจัดส่งสินค้ามี 3 แบบ ได้แก่
       1. พัสดุธรรมดา สินค้าส่งถึงภายใน 3-4 วัน ไม่มี Track Number ให้ (50 บาท)
       2. พัสดุลงทะเบียน สินค้าส่งถึงภายใน 3-4 วัน มี Track Number ให้ (80 บาท)
       3. พัสดุด่วนพิเศษ  สินค้าส่งถึงภายใน 1-2 วัน มี Track Number ให้ (100 บาท)
            *** ในกรณีที่สั่งสินค้าขนาด 5 กิโลกรัมขึ้นไป คิดค่าจัดส่งที่ 150 บาท***

วิธีการชำระสินค้า
      สามารถแจ้งชำระสินค้าโดยผ่านทาง ATM, ธนาคาร หรือ Internet Banking โดยสามารถโอนเงินเข้าธนาคารดังต่อไปนี้


       1. ธนาคาร  :  กรุงเทพ
          ชื่อบัญชี  : วนิดา  เปรมชนม์ 
          ประเภท  : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
          สาขา     : สุรวงศ์
           เลขที่    : 147-473-8646

      2. ธนาคาร   : กรุงศรีฯ 

          ชื่อบัญชี  : วนิดา  เปรมชนม์ 
          ประเภท  : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
          สาขา     : ศูนย์การค้าฟอร์จูน
           เลขที่    : 253-137-8377


แจ้งการโอนเงิน 
     เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คุณรับสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดแจ้งการโอนเงินโดยสามารถสั่งได้ ดังนี้
      1. แจ้งการโอนเงินผ่านทาง tel: 082 683 9337 (ทุกวัน 08.00 น. - 20.00 น.)
      2. แจ้งผ่านทาง E-Mail : welovelb18@gmail.com

*** การแจ้งการโอนเงิน หากแจ้งก่อนเวลา 16.00 น. ทางเราจะทำการส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนัขตฤกษ์ ทางเราจะทำการส่งสินค้าในวันทำการถัดไป) หากแจ้งการโอนเงินหลังเวลา 16.00 น. จะทำการส่งสินค้าให้ในวันถัดไป***

*** Track Number จะแจ้งให้ทราบทาง E-Mail ที่คุณได้แจ้งไว้ให้ ภายหลังจากแจ้งการโอนเงินแล้ว ไม่เกิน 12 ชม.***
      
หมายเหตุ
หากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัย อื่น ๆ เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินค่าสินค้า และบริการ กรุณาติดต่อกลับมายัง ในเวลาทำการปกติ 8.00น. - 19.00น ทุกวัน
มือถือ : 082 - 683 9337
E-mail : welovelb18@gmai.com

0 comments:

Post a Comment

ourshop