Friday, June 22, 2012

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฟองน้อย

   
ข้อดีของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฟองน้อยนั้นมีข้อดีดังนี้คือ

    1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดที่มีฟองน้อยนั้น แสดงว่า  มีส่วนผสมของสารเคมีเติมแต่งที่ทำให้เกิดฟอง (Sodium Laury l Sulfate : SLS) จึงไม่ทิ้งประจุไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุสำคัญของอาการอักเสบในชั้นผิวภายใน ลดอาการเกิดผื่นคัน การแพ้ การระคายเคือง

    2. หลังใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดที่มีฟ้องน้อยอย่างสม่ำเสมอ ผิวจะปรับสู่สภาพที่ดีอย่างเห็นได้ชัด เพราะ ผลิตภัณฑ์ชนิดที่มีฟองน้อยมักมีค่าสมดุลของกรด - ด่าง (pH) ในระดับที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ


ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดผิวกายจากน้ำแร่ แนะนำโดย welovelbshop

Shower Gel


สนับสนุนข้อมูลด้านความงามโดย welovelbshop  
0 comments:

Post a Comment

ourshop